Referat af Generalforsamling 2023

Generalforsamling

I Glostrup Racing Club

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.30 i klublokalet, Eriksvej.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Ralph Lorentzen

 1. Bestyrelsens/formandens beretning
  Godkendt
 1. Forelæggelse af regnskab
  Godkendt
 1. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal indsendes til formanden på mail: racenet(snabela)mail.dk
  Senest den 19. februar 2023
  Der var fremsendt et forslag/debat om dækmiddel på off-road banen. Forslaget blev efter skriftelig afstemning forkastet.
 1. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
  Kr. 250,- for alle, uanset alder. Gæstekørsel (kr. 100,00) suspenderes.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Valg af formand Ralph Lorentzen genvalgt
  Valg af bestyrelsesmedlem Henrik Rasmussen genvalgt
  Valg af bestyrelsesmedlem Jørn Birkebæk
 1. Valg af revisor og suppleant
  Stig Pedersen genvalgt som revisor. Michael Johnsen som suppleant.

 1. Eventuelt
  Som baneformænd, off-road, blev der nedsat en gruppe på 3 (MJ, RG og HR) der i forening vedligeholder/forbedrer banen.
  On-road: vakant.
  Løb, både on- og offroad blev debateret.
  Klubmesterskab eventuelt i samarbejde med andre klubber i stil med BRC/MMRC for både off-road og on-road.
  Ralph deltager den 6. marts i et online møde omkring kalenderen for den kommende udendørssæson.
  Vi søger et off-road løb i DRCMUregi og et i DASUregi.
  Eventuelt en kombination da det pt., er sidste år vi er på anlægget.
  Ralph forespørger, Glostrup kommune, om der eventuelt kan blive endnu et år alt afhængig af byggeplanerne.
  Jørn og Ralph tager kontakt, når vi er kommet godt i gang med sæsonen, til GRCC, om konditionerne for at fortsætte aktiviteterne der.


  Da debatten gik over i rent nostalgi og almen RC snak afsluttede dirigenten generalforsamlingen sluttede kl. 20.30, og takkede for god ro og orden.
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.