Aflysning af DM 2 – off-road – 5. juni 2016

Aflysning af DM 2 – off-road – 5. juni 2016

Desværre må vi aflyse week-endens løb på grund af manglende tilmelding.
Kun 7 tilmeldte, desværre indløb der i sidste øjeblik afbud.

Da vi ved at interessen er der, arbejder vi kraftigt på at få etableret et PR-løb “GRC-Open” den 26. juni 2016 – hvor alle kan deltage uanset Union og licens.

På klubbens vegne

Ralph Lorentzen

Udgivet i Indbydelser | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2016

GRC_logo

Opdateret med referat

GRC indkalder hermed til Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Glostrup RC

Mandag, den 29. februar 2016 kl. 19.30                

i klublokalet, Eriksvej.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • Som dirigent valgtes John Holger som konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
 • 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 • Dirigenten gav ordet til formanden, Ralph Lorentzen, som på vegne af bestyrelsen aflagde beretning for året. Godkendt
 • 3. Forelæggelse af regnskab
 • Kassereren, Søren K. Andersen forelagde regnskabet.
  Efter et par spørgsmål blev regnskabet godkendt.
 • 4. Behandling af indkomne forslag
 • 1. Løbsserie: Formanden tager kontakt til MRC udvalget.
 • 2. Forslag om eftertilmeldingsgebyr.
  Bestyrelsen tager det op på førstkommende møde som et administrativt forslag.
 • 3. Forslag til flytning af tællersnor på off-roadbanen. Baneformand drager omsorg for
  flytning.

Forslag skal indsendes til Formanden på mailen racenet(snabel a)mail.dk

 • 5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
 • Forslaget fra bestyrelsen om kontingent for klubbens medlemmer blev vedtaget til
  kr. 700,00 for seniorer og juniorer kr. 350,00. Juniorer er unge under 18 år.
 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Søren K. Andersen, kasserer, på valg i 2016: Genvalgt

John Holger Sørensen, bestyrelsesmedlem, på valg i 2016 ønskede ikke genvalg.
Generalforsamlingen takkede John Holger for den store arbejdsindsats han havde lagt i klubben.
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Michael Johnsen.

Valg af revisor og suppleant

Michael Johnsen blev valgt i 2015 og kunne derfor ikke vælges.

Som ny revisor valgtes Henrik Rasmussen og suppleant Kim Schiøttz.

 • Eventuelt
 • Under dette punkt hvor intet kan besluttes udspandt der sig en god debat.
 • Støttemedlemmer, deres kontingent kr. 150,00 blev foreslået
  Arbejdsdag
  Løbskalender
  Baneformænd: Søren Hempel, off-road. Claus Gallmeyer, onroad
  Nyt asfalt – som efter al sandsynlighed kommer på omkring påske.
  Oprydning af grene etc.,  efter vinterens storme.
 • Da debatten tog karakter af almen RC- snak afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden kl. 20:55.

———————————————————————————————————–

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

2015?

GRC_logo

Der er mange der gerne havde set sæsonen fortsætte et par måneder endnu. Måske vil der være et par off-road kørere der bliver ved indtil frosten og sneen kommer.
Men alting har sin tid.

Hvad er det der gør en klub god?
Medlemmerne?
Aktiviteterne?
Det sociale samvær?
De skæve eksistenser?

Igennem de senere år har GRC haft en rimelig medlemsskare. De seneste år er der kommet væsentligt flere til. Ikke nok med der er kommet flere, men de kommer igen år efter år. Hvor klubbens arbejde tidligere igennem flere år, er blevet udført af ”Tordenskjolds soldater” , også populært kaldet Juntaen, der holdt klubben oven vande. Det var til tider svært at nå det hele – i dag kan det lade sig udføre. Alle giver en hånd med. Godt nok har vi haft mange projekter der er blevet udført, men der stadig flere på tegnebrættet, for den fortsatte udvikling af klubben årene frem.

Medlemmer til bestyrelsen er endda kommet af sig selv med et engagement for at få nye aktiviteter i gang.

Klubmesterskabet har haft en betydelig virkning på motivationen for at få et godt social samvær. Godt nok kæmper man om at ”vinde”, men det er gerne med et smil på læben, hvis man ”taber”. Humoren mangler ikke. Den fælles spisning, arrangeret af vores madmor, er en succes, hvor man kan få et måltid fordi tiden er knap, så sent på dagen. Men det har også gjort, at det for nogle er blevet et samlingspunkt hvor også andre medlemmer af familien deltager. I 2015 fik klubben også en ny gasgrill så medlemmerne på almindelige klubaftener kunne få stegt bøffen, pølserne og varmet kartoflerne.

Sæsonen går på hæld og de fleste går nu indendørs. De fleste drager til BRC-Brøndby Racing Club som starter sæsonen lige efter generalforsamlingen som afholdes den
22. september 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler Roskildevej/Korsdalsvej.

Sidste år fik vi etableret en off-roadbane og den er i år blevet renoveret/forbedret med blandt andet nyt tæppe. En væg er der kommet til med sponser støtte fra Thomas firma. En ny præmieskammel til at fejre vinderne 1, 2 og 3 har set dagens lys og så i aluminium/rustfrit stål – stor tak til Henrik. Der er sørget for at der er kaffe, slik og sodavand, så der er forfriskninger til folket på de varme og kolde dage. Skraldet er fjernet. Vinduerne er pudset eller også bliver de det. Græsset er slået. Der altid en der er frisk for at give en hånd med lidt kabel, skrue tingene sammen eller lige male en væg. Sådan kunne vi fortsætte med at nævne medlemmer og for den sags skyld – ikke medlemmer  – der gerne vil bidrage til den klub som vi har i dag. Veteranpensionisten, der næsten altid er på banen, gerne med en frisk kommentar, hvis det da ikke lige frem regner eller plejehjemmet har inddraget udgangstilladelsen.

Vi kan ikke nævne alle, men som medlem har i bidraget til klubbens ve og vel samt fortsatte eksistens og bestyrelsen vil derfor takke alle for den vellykkede sæson.

Et par praktiske oplysninger.
Nyt asfalt er på vej til on-road banen og vi håber det kan nås inden vinteren og temperaturen falder.

GRCs – generalforsamling bliver afholdt mandag den 29. februar 2016. Der vil blive udsendt nærmere, når tiden nærmer sig.

Klubben har med sin udmeldelse af DMSU ikke styr på de klubmedlemmer (7) der er medlem af DMSU. Hvis du ikke ønsker medlemskab af DMSU, skal du huske at udmelde dig skrifteligt iden 31.12.2015, ellers (ifølge DMSU) løber dit medlemskab videre. Dog skal det ikke undlades, at nævne, at der på DMSU hjemmeside både i Reglementet og Vedtægterne, er punkter, der er rettet uden at det har været behandlet på Landsmødet – altså rettet efter Landsmødet og GRC udmeldelse. Blandt andet stod der i reglementet, at såfremt medlemmet stod i restance betragtes dette som udmeldt.

Vi ses i BRC og det nye år.

 

 

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

Samlede resultat for klubmesterskabet 2015

Klubmestrene blev fundet i går.

Til lykke til alle

Det samlede resultat kan ses her:

Final result 19092015

Udgivet i Klubmesterskab | Skriv en kommentar

På lørdag sker det!

GRC_logo

På lørdag har vi den store finale, hvor vi skal køre de 2 sidste afdelinger af
GRCs-klubmesterskab 2015. Vi forventer at den første afdeling starter omkring kl. 10.30 og den anden kl. 13.30.
GRC giver morgenmad og frokosten er reddet hvor klubben serverer røde pølser med brød.

xrayshoplogo
Klubmestrene og 2. og 3. pladserne skal på behørig måde fejres og XRAY-SHOP.DK har sponsoreret pokalerne til de nye klubmestre.
Prognosen for en god vejrudsigt er lige om hjørnet. Vel mødt

Udgivet i Klubmesterskab | Skriv en kommentar

Opdateret: Det samlede klubresultat før lørdagens afsluttende…

OPDATERET

Så er resultaterne på den aktuelle stilling før det sidste løb på lørdag:

samlet klub result 2015 18092015_v2

 

 

Udgivet i Klubmesterskab | Skriv en kommentar

Dagens resultat fra klubmesterskabet

GRC_logo

Her er den aktuelle stilling efter dagens race

GRC samlet klub result 2015-13082015

Udgivet i Klubmesterskab | Skriv en kommentar

Resultaterne på klubmesterskab efter de 2 første afdelinger

GRC_logo

KLUBMESTERSKAB

Så er de foreløbige resultater fra de 2 første af afdelinger af klubmesterskabet

GRC samlet klub result 2015

Næste afdeling køres på torsdag den 13. august.

Udgivet i Klubmesterskab | Skriv en kommentar

“THE RAINBOW CUP” 1:10 el – søndag den 28 juni 2015!

1126707825proGRC inviterer alle til at deltage uanset licens og færdigheder.

Løbet er et DASU-promotionløb hvor alle kan deltage med og uden licens.
Tilmelding: Senest den 22. juni kl. 23:59
via myrcm.ch (søg grc)

Startgebyr: 150,00 pr. klasse.
Indbetal på konto 4001 4001518305

Præmier: 1-2-3 i A-finale og vinderne af delfinale

Kontroldæk: Schumacher Mini-Pin, yellow/silver (ikke ver. 2)

Træning: Tirsdag og torsdag
kl. 19.00-21.00 ugen op til løbet og lørdag før løbet.

Camping på banen/parkeringsplads og andre spørgsmål: ska511@hotmail.com

 

 

 

Udgivet i Indbydelser | Skriv en kommentar

GRC udmeldelse af DMSU, fortsat 2

GRC_logo

Som svar på Unionens mail af 22. april 2015 er der sendt følgende svar:

GRC svar på brev-mail af 22. april 2015

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar