Åben dag

Åben dag den 28. juli 2018

Så kom muligheden for  gratis at prøve
Danmarks sejeste asfaltbane for
Fjernstyrede Racerbiler


– tryk på linket og se nærmere
GRC_indbydelse-til-Fri-bane-2018 (3)

Læs resten

Udgivet i Indbydelser, Info | Skriv en kommentar

Nu er der greb

Så skete det endelig.
Sprøjtemaskinen har været i funktion
– og nu er der greb. På Facebook kan du
se den i funktion.

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

GRC indbyder til DM den 6. august

se nedenstående.

GRCDM32017_5

Udgivet i Indbydelser | Skriv en kommentar

Sprøjtning slutter

Sprøjtning af banen
I de sidste to uger er On-roadbanen sprøjtet. Desværre ikke med det forventede resultat. For nogle gik det bedre for andre desværre knap så godt. Men vi prøvede, til trods for den til tider lidt kritiske holdning. Vi skal jo ikke glemme, at initiativet blev taget for at tilgodese alle, store som små kørere uanset niveau.

Sidste år og i år har en ganske smal gruppe af medlemmer og ikke medlemmer fået onroad-banen klargjort. De fortjener vitterlig en stor tak for den indsats de har ydet, til trods for den manglende opbakning.

En samlet bestyrelse har derfor besluttet, at der ikke mere sprøjtes. Så uanset hvad man må have af ”gode” argumenter skal grebet i banen grebet dannes af vejrlig og masser af kørsel.
Med en ”ubehandlet” bane er vilkårene ens for alle.

Samtidig skal vi stadig gøre opmærksom på, at banen fortsat ikke må behandles/sprøjtes/renses/spules med vand ud over det der måtte komme oppefra. Har du en god ide er du mere end velkommen til at lade hos høre den. Den må godt fejes eller blæses ren for støv.

Vi er sikker på at vi får et godt klubrace på torsdag og DM på søndag.

God træning.

På bestyrelsens vegne
Ralph Lorentzen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Smøring af On-road banen

I week-enderne 6.-7. maj og 13.-14. maj vil belægningen på on-roadbanen blive sprøjtet – med en speciel blanding – for at skabe mere greb op til racet den 21. maj.
Efter disse to sprøjtesessioner vil bestyrelsen i samråd med den ansvarlige bane- og sprøjteformand, Anders Molsner, evaluere hvad der yderligere skal ske i ugen op til racet.
Anders Molsner vil til sprøjtningen få hjælp af et par assistenter. Disse alene må kun udføre sprøjtningen. For at få det mest objektive resultat ud af de disse sprøjtesessioner må og skal der ikke sprøjtes med andet.

Undskyldninger som ”jeg troede”, ”har handlet i god tro” duer ikke. Som det ses af nedenstående argument medfører dette øjeblikkelig bortvisning fra GRCs område og aktiviteter jfr. klubbens reglement.
Det har i en årrække været et forbud mod at sprøjte additiver (cola, sukkervand, ukrudtsbekæmpende midler (RoundUp) og diverse andre giftige midler) på banerne, uden en udtrykkeligt tilladelse fra bestyrelsen.

Området hvor GRCs-anlæg ligger og omliggende græsarealer på begge sider af Sydvestvej, er af Glostrup kommune udlagt som vandreservoir. Dette forbud gælder fortsat. Hvis dette forbud overtrædes medfører det øjeblikkelig bortvisning fra GRC-baner/anlæg.

På bestyrelsens vegne
Ralph Lorentzen

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

GRC_logo 

Gen 2017_GRC_p

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Tilmelding er åben DM 3

GRC_logoGlostrup Racing Club
inviterer til DM 3 – EL

Sted: Eriksvej, 2600 Glostrup

Hvornår: Søndag den 7. august 2016

Reglement: Der køres efter DASU reglement 7.

Klasser: 1:10 TC Modified (Fri motor og ESC) 1:10 TC Super Stock (13.5T / ”Blinky”, fri gearing) 1:10 TC Stock (17.5T / ”Blinky”, fri gearing) F1 (21.5T / ”Blinky”, fri gearing

Dæk for EL-klasserne: 1:10 TC – Alle klasser kører på Sorex 36R på Schumacher RevLite-fælg med gult (yellow) indlæg – varenummer #XG-36SY. Ét sæt tilladt = fire (4) dæk. F1 har valgfri gummidæk – dog maksimalt ét sæt = fire (4) dæk

Løbsleder: Ralph Lorentzen

Startgebyr: Over 18 år kr. 175,- / Under 18 år: kr. 85,-/Eftertilmelding +100%

Præmier: 1-2-3 i A finaler, vinder af delfinaler
Minimum 3 deltagere pr. klasse eller efter løbsledelsens skøn ved tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding: Senest tirsdag den 1. august kl. 23:59 på følgende link:

https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=org&dId[O]=2673&pLa=en

Hvis linket fejler kan tilmelding ske på mail: racenet(snabela)mail.dk

Venligst angiv: Klasse, navn, DASU-licensnr., frekvens hvis den ikke er 2,4 MHZ

Hvis du ikke har en PayPal-konto kan du betale på dagen.

Træning: Der er træning for tilmeldte kørere på klubdagene tirsdag og torsdag kl. 19.00 – 21.00  i ugen op til løbet. Tjek Facebook og www.grc-racing.dk for tidspunkt for træning den 6. august 2016

Program* for dagen:

07:30-09:30 Teknisk kontrol og fri træning

09:45 Briefing

10:00 DM3 starter *) Forbehold for ændringer

Udgivet i Indbydelser | Skriv en kommentar

Aflysning af DM 2 – off-road – 5. juni 2016

Aflysning af DM 2 – off-road – 5. juni 2016

Desværre må vi aflyse week-endens løb på grund af manglende tilmelding.
Kun 7 tilmeldte, desværre indløb der i sidste øjeblik afbud.

Da vi ved at interessen er der, arbejder vi kraftigt på at få etableret et PR-løb “GRC-Open” den 26. juni 2016 – hvor alle kan deltage uanset Union og licens.

På klubbens vegne

Ralph Lorentzen

Udgivet i Indbydelser | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2016

GRC_logo

Opdateret med referat

GRC indkalder hermed til Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Glostrup RC

Mandag, den 29. februar 2016 kl. 19.30                

i klublokalet, Eriksvej.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • Som dirigent valgtes John Holger som konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
 • 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 • Dirigenten gav ordet til formanden, Ralph Lorentzen, som på vegne af bestyrelsen aflagde beretning for året. Godkendt
 • 3. Forelæggelse af regnskab
 • Kassereren, Søren K. Andersen forelagde regnskabet.
  Efter et par spørgsmål blev regnskabet godkendt.
 • 4. Behandling af indkomne forslag
 • 1. Løbsserie: Formanden tager kontakt til MRC udvalget.
 • 2. Forslag om eftertilmeldingsgebyr.
  Bestyrelsen tager det op på førstkommende møde som et administrativt forslag.
 • 3. Forslag til flytning af tællersnor på off-roadbanen. Baneformand drager omsorg for
  flytning.

Forslag skal indsendes til Formanden på mailen racenet(snabel a)mail.dk

 • 5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
 • Forslaget fra bestyrelsen om kontingent for klubbens medlemmer blev vedtaget til
  kr. 700,00 for seniorer og juniorer kr. 350,00. Juniorer er unge under 18 år.
 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Søren K. Andersen, kasserer, på valg i 2016: Genvalgt

John Holger Sørensen, bestyrelsesmedlem, på valg i 2016 ønskede ikke genvalg.
Generalforsamlingen takkede John Holger for den store arbejdsindsats han havde lagt i klubben.
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Michael Johnsen.

Valg af revisor og suppleant

Michael Johnsen blev valgt i 2015 og kunne derfor ikke vælges.

Som ny revisor valgtes Henrik Rasmussen og suppleant Kim Schiøttz.

 • Eventuelt
 • Under dette punkt hvor intet kan besluttes udspandt der sig en god debat.
 • Støttemedlemmer, deres kontingent kr. 150,00 blev foreslået
  Arbejdsdag
  Løbskalender
  Baneformænd: Søren Hempel, off-road. Claus Gallmeyer, onroad
  Nyt asfalt – som efter al sandsynlighed kommer på omkring påske.
  Oprydning af grene etc.,  efter vinterens storme.
 • Da debatten tog karakter af almen RC- snak afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden kl. 20:55.

———————————————————————————————————–

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

2015?

GRC_logo

Der er mange der gerne havde set sæsonen fortsætte et par måneder endnu. Måske vil der være et par off-road kørere der bliver ved indtil frosten og sneen kommer.
Men alting har sin tid.

Hvad er det der gør en klub god?
Medlemmerne?
Aktiviteterne?
Det sociale samvær?
De skæve eksistenser?

Igennem de senere år har GRC haft en rimelig medlemsskare. De seneste år er der kommet væsentligt flere til. Ikke nok med der er kommet flere, men de kommer igen år efter år. Hvor klubbens arbejde tidligere igennem flere år, er blevet udført af ”Tordenskjolds soldater” , også populært kaldet Juntaen, der holdt klubben oven vande. Det var til tider svært at nå det hele – i dag kan det lade sig udføre. Alle giver en hånd med. Godt nok har vi haft mange projekter der er blevet udført, men der stadig flere på tegnebrættet, for den fortsatte udvikling af klubben årene frem.

Medlemmer til bestyrelsen er endda kommet af sig selv med et engagement for at få nye aktiviteter i gang.

Klubmesterskabet har haft en betydelig virkning på motivationen for at få et godt social samvær. Godt nok kæmper man om at ”vinde”, men det er gerne med et smil på læben, hvis man ”taber”. Humoren mangler ikke. Den fælles spisning, arrangeret af vores madmor, er en succes, hvor man kan få et måltid fordi tiden er knap, så sent på dagen. Men det har også gjort, at det for nogle er blevet et samlingspunkt hvor også andre medlemmer af familien deltager. I 2015 fik klubben også en ny gasgrill så medlemmerne på almindelige klubaftener kunne få stegt bøffen, pølserne og varmet kartoflerne.

Sæsonen går på hæld og de fleste går nu indendørs. De fleste drager til BRC-Brøndby Racing Club som starter sæsonen lige efter generalforsamlingen som afholdes den
22. september 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler Roskildevej/Korsdalsvej.

Sidste år fik vi etableret en off-roadbane og den er i år blevet renoveret/forbedret med blandt andet nyt tæppe. En væg er der kommet til med sponser støtte fra Thomas firma. En ny præmieskammel til at fejre vinderne 1, 2 og 3 har set dagens lys og så i aluminium/rustfrit stål – stor tak til Henrik. Der er sørget for at der er kaffe, slik og sodavand, så der er forfriskninger til folket på de varme og kolde dage. Skraldet er fjernet. Vinduerne er pudset eller også bliver de det. Græsset er slået. Der altid en der er frisk for at give en hånd med lidt kabel, skrue tingene sammen eller lige male en væg. Sådan kunne vi fortsætte med at nævne medlemmer og for den sags skyld – ikke medlemmer  – der gerne vil bidrage til den klub som vi har i dag. Veteranpensionisten, der næsten altid er på banen, gerne med en frisk kommentar, hvis det da ikke lige frem regner eller plejehjemmet har inddraget udgangstilladelsen.

Vi kan ikke nævne alle, men som medlem har i bidraget til klubbens ve og vel samt fortsatte eksistens og bestyrelsen vil derfor takke alle for den vellykkede sæson.

Et par praktiske oplysninger.
Nyt asfalt er på vej til on-road banen og vi håber det kan nås inden vinteren og temperaturen falder.

GRCs – generalforsamling bliver afholdt mandag den 29. februar 2016. Der vil blive udsendt nærmere, når tiden nærmer sig.

Klubben har med sin udmeldelse af DMSU ikke styr på de klubmedlemmer (7) der er medlem af DMSU. Hvis du ikke ønsker medlemskab af DMSU, skal du huske at udmelde dig skrifteligt iden 31.12.2015, ellers (ifølge DMSU) løber dit medlemskab videre. Dog skal det ikke undlades, at nævne, at der på DMSU hjemmeside både i Reglementet og Vedtægterne, er punkter, der er rettet uden at det har været behandlet på Landsmødet – altså rettet efter Landsmødet og GRC udmeldelse. Blandt andet stod der i reglementet, at såfremt medlemmet stod i restance betragtes dette som udmeldt.

Vi ses i BRC og det nye år.

 

 

Udgivet i Info | Skriv en kommentar