Åben Bane 2018 – Husk at tilmelde dig DM 2 den 26.08.2018

Tak for en fornøjelig dag, hvor vejret var med os. Det var med stor glæde, at vi blandt de fremmødte i dag, så både nye som gamle ansigter. Langt de fleste morede sig, hvilket også var formålet med denne ¨Åben bane 2018¨ dag.
Tak til alle, stor som lille – der bidrog.

Vil du gerne noget mere med at køre Fjernstyrede Racerbiler, kig ind og vi giver gerne gode råd og vejledning. Hvis ikke vi lige har svar så kender vi nogen der kan.

Husk, at vi kører anden afdeling af Danmarksmesterskabet på onroad-banen den 26.08.2018, hvor alle uanset medlemskab, licens, stor eller lille, rutineret eller amatør, har mulighed for at køre til et rigtig løb. Der er stadig enkelte ledige pladser. Tilmelding på MyRCM på nedenstående link.

https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=40683&pLa=en

Har du spørgsmål, er du velkommen til at maile os på racenet(snabela)mail.dk

Alle er velkomne, selv de mest legesyge, blot de holdes i snor.

Udgivet i Indbydelser, Info | Skriv en kommentar

Åben dag

Åben dag den 28. juli 2018

Så kom muligheden for  gratis at prøve
Danmarks sejeste asfaltbane for
Fjernstyrede Racerbiler


– tryk på linket og se nærmere
GRC_indbydelse-til-Fri-bane-2018 (3)

Læs resten

Udgivet i Indbydelser, Info | Skriv en kommentar

Nu er der greb

Så skete det endelig.
Sprøjtemaskinen har været i funktion
– og nu er der greb. På Facebook kan du
se den i funktion.

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

GRC indbyder til DM den 6. august

se nedenstående.

GRCDM32017_5

Udgivet i Indbydelser | Skriv en kommentar

Sprøjtning slutter

Sprøjtning af banen
I de sidste to uger er On-roadbanen sprøjtet. Desværre ikke med det forventede resultat. For nogle gik det bedre for andre desværre knap så godt. Men vi prøvede, til trods for den til tider lidt kritiske holdning. Vi skal jo ikke glemme, at initiativet blev taget for at tilgodese alle, store som små kørere uanset niveau.

Sidste år og i år har en ganske smal gruppe af medlemmer og ikke medlemmer fået onroad-banen klargjort. De fortjener vitterlig en stor tak for den indsats de har ydet, til trods for den manglende opbakning.

En samlet bestyrelse har derfor besluttet, at der ikke mere sprøjtes. Så uanset hvad man må have af ”gode” argumenter skal grebet i banen grebet dannes af vejrlig og masser af kørsel.
Med en ”ubehandlet” bane er vilkårene ens for alle.

Samtidig skal vi stadig gøre opmærksom på, at banen fortsat ikke må behandles/sprøjtes/renses/spules med vand ud over det der måtte komme oppefra. Har du en god ide er du mere end velkommen til at lade hos høre den. Den må godt fejes eller blæses ren for støv.

Vi er sikker på at vi får et godt klubrace på torsdag og DM på søndag.

God træning.

På bestyrelsens vegne
Ralph Lorentzen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Smøring af On-road banen

I week-enderne 6.-7. maj og 13.-14. maj vil belægningen på on-roadbanen blive sprøjtet – med en speciel blanding – for at skabe mere greb op til racet den 21. maj.
Efter disse to sprøjtesessioner vil bestyrelsen i samråd med den ansvarlige bane- og sprøjteformand, Anders Molsner, evaluere hvad der yderligere skal ske i ugen op til racet.
Anders Molsner vil til sprøjtningen få hjælp af et par assistenter. Disse alene må kun udføre sprøjtningen. For at få det mest objektive resultat ud af de disse sprøjtesessioner må og skal der ikke sprøjtes med andet.

Undskyldninger som ”jeg troede”, ”har handlet i god tro” duer ikke. Som det ses af nedenstående argument medfører dette øjeblikkelig bortvisning fra GRCs område og aktiviteter jfr. klubbens reglement.
Det har i en årrække været et forbud mod at sprøjte additiver (cola, sukkervand, ukrudtsbekæmpende midler (RoundUp) og diverse andre giftige midler) på banerne, uden en udtrykkeligt tilladelse fra bestyrelsen.

Området hvor GRCs-anlæg ligger og omliggende græsarealer på begge sider af Sydvestvej, er af Glostrup kommune udlagt som vandreservoir. Dette forbud gælder fortsat. Hvis dette forbud overtrædes medfører det øjeblikkelig bortvisning fra GRC-baner/anlæg.

På bestyrelsens vegne
Ralph Lorentzen

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

GRC_logo 

Gen 2017_GRC_p

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Tilmelding er åben DM 3

GRC_logoGlostrup Racing Club
inviterer til DM 3 – EL

Sted: Eriksvej, 2600 Glostrup

Hvornår: Søndag den 7. august 2016

Reglement: Der køres efter DASU reglement 7.

Klasser: 1:10 TC Modified (Fri motor og ESC) 1:10 TC Super Stock (13.5T / ”Blinky”, fri gearing) 1:10 TC Stock (17.5T / ”Blinky”, fri gearing) F1 (21.5T / ”Blinky”, fri gearing

Dæk for EL-klasserne: 1:10 TC – Alle klasser kører på Sorex 36R på Schumacher RevLite-fælg med gult (yellow) indlæg – varenummer #XG-36SY. Ét sæt tilladt = fire (4) dæk. F1 har valgfri gummidæk – dog maksimalt ét sæt = fire (4) dæk

Løbsleder: Ralph Lorentzen

Startgebyr: Over 18 år kr. 175,- / Under 18 år: kr. 85,-/Eftertilmelding +100%

Præmier: 1-2-3 i A finaler, vinder af delfinaler
Minimum 3 deltagere pr. klasse eller efter løbsledelsens skøn ved tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding: Senest tirsdag den 1. august kl. 23:59 på følgende link:

https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=org&dId[O]=2673&pLa=en

Hvis linket fejler kan tilmelding ske på mail: racenet(snabela)mail.dk

Venligst angiv: Klasse, navn, DASU-licensnr., frekvens hvis den ikke er 2,4 MHZ

Hvis du ikke har en PayPal-konto kan du betale på dagen.

Træning: Der er træning for tilmeldte kørere på klubdagene tirsdag og torsdag kl. 19.00 – 21.00  i ugen op til løbet. Tjek Facebook og www.grc-racing.dk for tidspunkt for træning den 6. august 2016

Program* for dagen:

07:30-09:30 Teknisk kontrol og fri træning

09:45 Briefing

10:00 DM3 starter *) Forbehold for ændringer

Udgivet i Indbydelser | Skriv en kommentar

Aflysning af DM 2 – off-road – 5. juni 2016

Aflysning af DM 2 – off-road – 5. juni 2016

Desværre må vi aflyse week-endens løb på grund af manglende tilmelding.
Kun 7 tilmeldte, desværre indløb der i sidste øjeblik afbud.

Da vi ved at interessen er der, arbejder vi kraftigt på at få etableret et PR-løb “GRC-Open” den 26. juni 2016 – hvor alle kan deltage uanset Union og licens.

På klubbens vegne

Ralph Lorentzen

Udgivet i Indbydelser | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2016

GRC_logo

Opdateret med referat

GRC indkalder hermed til Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Glostrup RC

Mandag, den 29. februar 2016 kl. 19.30                

i klublokalet, Eriksvej.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • Som dirigent valgtes John Holger som konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
 • 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 • Dirigenten gav ordet til formanden, Ralph Lorentzen, som på vegne af bestyrelsen aflagde beretning for året. Godkendt
 • 3. Forelæggelse af regnskab
 • Kassereren, Søren K. Andersen forelagde regnskabet.
  Efter et par spørgsmål blev regnskabet godkendt.
 • 4. Behandling af indkomne forslag
 • 1. Løbsserie: Formanden tager kontakt til MRC udvalget.
 • 2. Forslag om eftertilmeldingsgebyr.
  Bestyrelsen tager det op på førstkommende møde som et administrativt forslag.
 • 3. Forslag til flytning af tællersnor på off-roadbanen. Baneformand drager omsorg for
  flytning.

Forslag skal indsendes til Formanden på mailen racenet(snabel a)mail.dk

 • 5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
 • Forslaget fra bestyrelsen om kontingent for klubbens medlemmer blev vedtaget til
  kr. 700,00 for seniorer og juniorer kr. 350,00. Juniorer er unge under 18 år.
 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Søren K. Andersen, kasserer, på valg i 2016: Genvalgt

John Holger Sørensen, bestyrelsesmedlem, på valg i 2016 ønskede ikke genvalg.
Generalforsamlingen takkede John Holger for den store arbejdsindsats han havde lagt i klubben.
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Michael Johnsen.

Valg af revisor og suppleant

Michael Johnsen blev valgt i 2015 og kunne derfor ikke vælges.

Som ny revisor valgtes Henrik Rasmussen og suppleant Kim Schiøttz.

 • Eventuelt
 • Under dette punkt hvor intet kan besluttes udspandt der sig en god debat.
 • Støttemedlemmer, deres kontingent kr. 150,00 blev foreslået
  Arbejdsdag
  Løbskalender
  Baneformænd: Søren Hempel, off-road. Claus Gallmeyer, onroad
  Nyt asfalt – som efter al sandsynlighed kommer på omkring påske.
  Oprydning af grene etc.,  efter vinterens storme.
 • Da debatten tog karakter af almen RC- snak afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden kl. 20:55.

———————————————————————————————————–

Udgivet i Info | Skriv en kommentar